om ARK

ARK Aalborg

ARK Aalborg er en ArbejdsRehabiliteringsKlub for personer med følger efter blodprop i hjernen, mindre hjerneblødninger, slag mod hovedet eller andre lette til moderate hjerneskader.

Medlemskab af ARK er frivilligt og gratis. Som medlem deltager du aktivt i driften af klubben – for eksempel ved at udføre kontorarbejde, deltage aktivt i vedligeholdelse eller tage en tørn i caféen. Samtidigt får du støtte til på sigt at opnå meningsfuld beskæftigelse, som for eksempel fleksjob, job med løntilskud, frivilligt arbejde, eller faste fritidsaktiviteter.

Målgruppe
Målgruppen i ARK Aalborg er voksne mellem 18 og 65 år med en let til moderat hjerneskade,  og som føler sig motiveret for at opnå øget meningsfuld beskæftigelse.

Se meget mere på Kommunens hjemmeside.

 

 

Skriv et svar