om ARK

ARK Aalborg

ARK Aalborg er en ArbejdsRehabiliteringsKlub for personer med følger efter blodprop i hjernen, mindre hjerneblødninger, slag mod hovedet eller andre lette til moderate hjerneskader.

Medlemskab af ARK er frivilligt og gratis. Som medlem deltager du aktivt i driften af klubben – for eksempel ved at udføre kontorarbejde, deltage aktivt i vedligeholdelse eller tage en tørn i caféen. Samtidigt får du støtte til på sigt at opnå meningsfuld beskæftigelse, som for eksempel fleksjob, job med løntilskud, frivilligt arbejde, eller faste fritidsaktiviteter.

Målgruppe
Målgruppen i ARK Aalborg er voksne mellem 18 og 65 år med en let til moderat hjerneskade, der er bosat i Aalborg Kommune, og som føler sig motiveret for at opnå øget meningsfuld beskæftigelse.

 

 

Skriv et svar